נקבעו הקריטריונים לתמיכה בארגונים חברתיים
הגדל

הארגונים החברתיים יכולים להתכונן להגיש בקשות תמיכה ממשלתיות. משרד הרווחה סיים לגבש את הקריטריונים לפיהם ייקבע אילו ארגונים יכולים להגיש בקשה לקבלת סיוע ממשלתי. הארגונים יוכלו להגיש את הבקשות עד לתחילת חודש ספטמבר.

לנוכח המשבר הכלכלי, הרימו ארגוני המגזר השלישי בשנה האחרונה צעקה ודרשו כי המדינה תסייע להם על רקע היקף התרומות ההולך וקטן. משרד הרווחה והשר הרצוג החליטו לתמוך בבקשה, ובמסגרת תקציב המדינה אושרו 200 מיליון שקלים שיועדו לסיוע לארגונים חברתיים.

לאחר ההחלטה נותר רק לקבוע מיהם הארגונים שיהיו זכאים לסיוע. לשם כך הוקמה ועדה בינמשרדית בראשותו של מנכ"ל משרד הרווחה, נחום איצקוביץ, שמטרתה היתה לנסח את הקריטריונים להגשת הבקשה. היום מתפרסמים קריטריונים אלו לראשונה.

על פי התנאים שפורסמו, ארגון יהיה רשאי להגיש בקשה אם הוא נותן שירות חברתי לאוכלוסייה שמוגדרת במצוקה, עליו להיות בעל ותק של למעלה משנתיים ושלפחות חמישית מהכנסותיו מגיעות מקרנות פרטיות ולא מתקציבים ציבוריים. תנאים נוספים להגשת הבקשה: ארגון שנפגע כתוצאה מהמשבר - נקודה שתיקבע לאור המאזנים הכספיים של החברה - ארגון שהשכר של מקבל השכר הגבוה ביותר אינו עולה על שכר של מנכ"ל משרד ממשלתי.

כמו כן בתנאים נקבע כי גובה התמיכה לא יעלה על 10% מהתקציב השנתי. ארגונים הפועלים בפריפריה או ביישובים קטנים יקבלו הטבה ותמיכתם תוכל לגדול ל-20% מתקציב הארגון.

על פי נתוני משרד הרווחה, בישראל ישנם כ-3,000 ארגונים בעלי אישורי מינהל תקין הפועלים בתחומים חברתיים. בישראל היקף הפעילות של המשרדים הממשלתיים עומד על 125 מיליארד, והיקף הפעילות של ארגוני המגזר השלישי עומד על כ-20 מיליארד שקלים.

השר הרצוג מסר כי "עבור ארגונים רבים שעושים עבודת קודש זהו קרש הצלה והזרמת דם חדש לגוף בקריסה. הארגונים החברתיים נמצאים בקשיים תקציביים קשים מאוד, והדבר בא לידי ביטוי בקריסה של חלקם. הנפגעים העיקריים הם אזרחי ישראל הנזקקים לשירותים החברתיים. בשל כך, יישום התוכנית היא צעד חיוני וצו השעה. בנוסף, התוכנית מהווה נדבך חשוב בהסדרת הדיאלוג בין הממשלה למגזר השלישי. אנו צופים כי בטווח המיידי הארגונים יוכלו לשמור על יכולתם להמשך פעולה בתחומים החברתיים, לצמצם ככל הניתן פיטורי עובדים ולאפשר פסק זמן להיערכות לגיוון מקורות המימון שלהם. בטווח הארוך,  תהיה לתוכנית השפעה על שימור החברה האזרחית, קביעת מדיניות שיתופי הפעולה בין הממשלה למגזר השלישי והעברת הידע והמידע בין המגזרים".

מתוך NRG
תרשים הזרימה נלקח מ"זוית 3"

עבור לתוכן העמוד