מבחן הלב היהודי והרגישות החברתית: הצלת פולארד
הגדל

יהונתן פולארד מתקרב ליום הולדתו ה- 55(בח' אב), וחובתנו לפעול למען שחרורו קשורה ליסודות קיומנו כחברה יהודית במדינת ישראל:

1. הלב היהודי:
ישנו ערך מיוחד לפתיחת הלב לרגישות לאחינו במצוקה... אולם יותר מכל דבר אחר, פתיחת הלב חשובה כלפי יהודי הנמצא בשבי, כפי שמלמדנו הרמב"ם:
 "פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים. שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים ,ועומד בסכנת נפשות, והמעלים עיניו מפדיונו - הרי זה עובר על: לא תאמץ את לבבך..." [הלכות מתנות עניים ,ח , י]
 קל מאוד להתעלם מהשבוי הנמצא רחוק מאיתנו, ועל כן דווקא כאן המבחן שלנו הוא בפתיחת  הלב לכאבו.
בנקודה זאת, מזעזעת האטימות וקשיות הלב כלפי אחינו יהונתן פולארד,הנמק כ-24 שנים בכלא האמריקאי (7 שנים היה בצינוק ועבר סבל ועינויים, וגם כיום מצבו  קשה ביותר!).
אין בארה"ב תקדים לעונש כה חמור (העונש המקובל לעבירה כזאת הוא עד 4 שנות מאסר),  וכיצד אנו שותקים?

2.הערבות ההדדית:
יסוד קיומנו הוא ש "כל ישראל ערבים זה לזה".  במצבנו כיום, זהו אחד מהדברים הבסיסיים ביותר הדורש תיקון – להחזיר את הערבות ההדדית שהיא הבסיס לחוסן הלאומי.
המאבק למען שחרור אחינו יהונתן פולארד- הוא בדיוק על הנקודה הזאת , החזרת הערבות ההדדית, ש "לא משאירים פצועים בשטח".
יהונתן פולארד היה חייל שלנו במשימת המודיעין, כאשר העביר למדינת ישראל מידע ביטחוני חיוני ביותר , אולם הוא הושאר "פצוע בשטח" והופקר בכלא האמריקאי! 
מדהים הדבר עד כמה פתוח ליבו של יהונתן למצוקת אחיו, ולמרות מצבו הקשה הוא חש את כאבם של תושבי שדרות, כפי שכתב במכתב מהכלא(לפני כשלש שנים):
"אף שהדבר איננו פשוט כלל במצבי אני חש חובה להעביר אליכם מסר של חיזוק ותמיכה במאבקכם...רצוני לומר לכם, אנשי שדרות היקרים, שבמאבקכם להפסקת הפקרת עירכם לטרור אתם נאבקים לא רק למען תושבי שדרות אלא למען המדינה והעם כולו...אנו חייבים להחזיר את הערבות ההדדית! אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד!..."
המאבק למען שחרורו של אחינו יהונתן איננו רק מאבק פרטי, אלא מאבק לאומי על עצם קיומנו , על הרגישות החברתית, ועל הערבות ההדדית.
נתחזק כולנו , כאיש אחד בלב אחד לשחרור אחינו יהונתן לפני שיהיה מאוחר מדי ח"ו.

לכתיבת מכתב ליהונתן לכלא:

Jonathan Pollard 09185-016
P.O.Box 1000
Butner, NC
U.S.A. 27509 - 1000 
(מומלץ לכתוב באנגלית שכן הצנזורה בכלא איננה מאפשרת ליהונתן לקבל לידיו מכתבים בעברית.)
לפעילות נוספת ולפרטים : www.freepollard.org    טלמסר 054-6437218

אשר מבצרי
מתנדבים להצלת יהונתן  פולארד

עבור לתוכן העמוד