פורטל התנדבות בישראל מאחל לציבור חג עצמאות שמח!
הגדל

החיבור בין יום הזיכרון ליום העצמאות הינו מהסמלים המובהקים של מדינת ישראל. כמו החיבור בין השואה לתקומה,  אנו  עוברים פעמים  רבות בחיי אדם ועם, ממצולות הים לרום השמיים.
החיבור הזה קשה  כל כך מחד וטבעי ונכון כל כך מאידך. הוא חיבור ישראלי  חדש, בן דורנו, בעיקר כשמתווסף אליו  תוך זמן קצר אף יום ירושלים ומשלים מעגל חדשני בין זמננו, המתחבר ככפפה אל היד,  אל הימים שבין פסח לשבועות מחבר חדש  וישן יחדיו בכריכה אחת.
זכר הנופלים וגבורתם. איש איש עם האבל הפרטי שלו,מגש הכסף שלו, של אדם יקר ואהוב המתחבר לפעמים לאבל הכללי של עם ישראל כולו. כך במקרה של  משפחת רמון ששכלה 2 מבניה הטובים והמצוינים בשליחות ישראלית ,עולמית ומקומית וכך גם ביחס למשפחת פרץ שאיבדה שני לוחמים ומפקדים  מעולים, המהווים דוגמא ומופת בלחימה על הבית.
אנו עומדים משתאים, אל מול גבורתן ואצילותן של המשפחות הללו שהקריבו את היקר להם מכל למען חירותנו וזכותנו לחיות בארץ הזו. המילים  נראה לעיתים, מתקשות להכיל את הקטבים הנפגשים אלו עם אלו.

בסתיו של 1864, כתב הנשיא לינקולן להביע תנחומים לגברת לידיה ביקסבי, אלמנה שהיה נראה שאיבדה חמישה בנים במלחמת האזרחים.   מאוחר יותר התגלה כי "רק" שניים מבניה של  ביקסבי נהרגו בקרב. 

 גבירתי היקרה, 
 כבר הוכיחו הקבצים של משרד המלחמה הצהרה של גנרל השלישות של   מסצ 'וסטס, כי את אם לחמישה בנים שמתו לתפארה  בשדה הקרב.
 אני מרגיש איך חלשה ועקרה  חייבת להיות כל מילה שלי...מרוב צער של אובדן עצום כל כך. אבל אני לא יכול להימנע מן  אמירתי לך את הנחמה, כי ניתן למצוא את תודתה של הרפובליקה למענה  הם מתו כדי להציל .
 אני מתפלל כי אבינו שבשמים עשוי לשכך את כאב השכול שלך, ולהשאיר לך רק את הזיכרון היקר של אהבה אבודה, ואת הגאווה הרצינית שיש בידי מי שהניחו קורבן  יקר כל כך  על מזבח  החירות.
 בברכה, בכנות רבה ובכבוד,
 א 'לינקולן


הדברים הללו  תואמים גם לזמננו אנו למצבה של מדינת ישראל בעת הזו. לעיתים הקושי מתעצם כי דמותה של המדינה אינה כדמות המופת שצייר כל אחד בעיני רוחו הרבה דברים טעונים שיפור ותיקון,עינין רודף עינין ומתגנבת מחשבה אל הלב .האם בשביל המדינה הזו הקריבו הבנים הנפלאים הללו את חייהם?
התשובה לשאלה הזו הינה כי מדינת ישראל היא מדינה המצויה  בעיצומו של תהליך בנייה והתהוות היא הולכת ומתרקמת יום יום ,שעה שעה ודמותה תלויה בכל אחד ואחת מאיתנו . לא צקצוקי לשון ואנחות דרושים לנו כי אם מעשה . מעשה טוב , מעשה מתמשך , מעשה התנדבותי של נתינה ותיקון הפרט והכלל,  היחיד והחברה. ההכרעה לכף חובה או לכף זכות היא בידי כל אחד ואחת מאיתנו וכל אדם צריך להאמין כי בכוחו להכריע החברה והעולם כולו לכף הזכות במעשיו הוא.
ראוי לזכור את דבריו הקולעים של הרב קוק בדיוק בהקשר זה שאמר:
"הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חוכמה.
יוסיף כל אחד  ותוסיף  כל אחת מאיתנו צדק, חסד, אמונה וחכמה איש איש בתחומו איש איש כפי כוחו.
נחפש את המאחד בינינו ולא את המפריד כדבריו הקולעים של הרצל מ1897:" הציונות אינה מפלגה יכולים לבוא אליה מכל המפלגות, כשם שהיא מקיפה את כל הצדדים של חיי העם. הציונות היא העם היהודי שבדרך".
כשהדגל הכחול לבן יתנוסס בחצי התורן ויועלה אל ראש התורן ביום העצמאות נזכור את מי שהקריבו את חייהם  "כמגש הכסף", על מנת שנוכל לזכות בחירותינו.נזכור את החובה המוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו להוסיף טוב, חסד והתנדבות בישראל.

יורם סגי זקס עו"ד
יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות

עבור לתוכן העמוד