האם האירגונים החברתיים מעניקים לצעירים שרוצים להתנדב היצע רלוונטי ועד כמה הם נכונים לשטפם בפעילות.
ישראל מדורגת במקום 36 במדד התרומה וההתנדבות העולמי ל-2010 שפורסם באחרונה ומתבסס על מדגם שערך מכון גאלופ ב-153 מדינות. את הרשימה מובילות אוסטרליה, קנדה, אירלנד ושווייץ
הגדל

את הרשימה מובילות אוסטרליה, קנדה, אירלנד ושווייץ. במדינות אלה, כ-70% מהאוכלוסייה תרמו כסף לעמותה, כ-40% התנדבו בעמותה וכ-65% סייעו לאדם זר. ישראל נמצאת הרחק ברשימה, אחרי מדינות כמו קטאר ואנגולה.

יש שיטענו בצדק כי הבדיקה אינה מדויקת ושהיא משטחת הבדלים תרבותיים. הם יסבירו כי הציון הנמוך של ישראל נובע מכך שחובת שירות צבאי אינה נחשבת בגדר התנדבות. המדקדקים יגידו כי גם בשווייץ נהוג שירות חובה של כמה שנים. כך או כך, נראה שהישראלים אינם ממהרים להתנדב.

הממצאים עולים בקנה אחד עם סקר של הלמ"ס מ-2004, שבו נמצא כי 15% מתושבי ישראל מעל גיל 20 משלבים בחייהם התנדבות. הסקר אינו מסביר אם זו סיבה או תוצאה של ההתנדבות, אבל המתנדבים מדווחים כי הם מאושרים יותר בחייהם. לפי רמות האושר בישראל, ניתן היה לצפות כי רבים יותר יתנדבו. כתבת שער שפורסמה במגזין "טיים" הציגה עד גיחוך כמה הישראלים מאושרים. הם חיים להם בבועה מלאכותית ומעשנים נרגילה על חוף הים כאילו אין מחר. הכתבה טוענת כי הקונפליקט בין ישראל לשכנותיה אינו יותר מאשר מטרד עבור הצעירים כאן.
הכתבה מסיקה כי הישראלים עסוקים בעיקר בעצמם ובחייהם הטובים. כדי לתמוך במסקנה היא מצטטת סקר שבו נשאלו ישראלים מהי הבעיה הדחופה ביותר שמולה ניצבת המדינה. במקומות הראשונים המשיבים ציינו את החינוך, הפשע, הביטחון והעוני, ורק אחר כך את הפלסטינים. הכתבה אינה מעלה על הדעת שמדובר בשינוי של העדיפויות שלנו מנושאי שלום ומלחמה לתחומי חברה וכלכלה.
אם מבודדים את הצעירים בישראל משאר האוכלוסייה, ניתן להבחין במאפייני התנהגות שונים. ההבדל בין הדור הצעיר לוותיק עשוי להעיד על משהו טוב שיכול להתפתח כאן. לפי סקר של ג'וינט-ישראל שפורסם באחרונה, כמחצית מבני הנוער מתנדבים, ומספר המתנדבים מקרבם עולה בהתמדה. רבים מאלה שלא מתנדבים מציינים שכלל אינם מודעים לאפשרויות להתנדב. לכן, המשימה המונחת לפתחה של החברה היא לפלס דרכים אל הדור הצעיר. על הארגונים החברתיים לשאול עצמם אם הם מעניקים לצעירים היצע רלוונטי ועד כמה הם נכונים לשתפם בפעילות ובהחלטות.
הכותב הוא המשנה למנכ"ל קרן רוטשילד (יד הנדיב). 

באדיבות דה-מרקר.

 

עבור לתוכן העמוד