מגן סגנית השר לאזרחים ותיקים – למתנדבים מצטיינים
הגדל

 

מגן סגנית השר לאזרחים ותיקים –

למתנדבים מצטיינים

 

סגנית השר לאזרחים ותיקים,   תעניק  מגן מיוחד, כאות הערכה והוקרה של החברה הישראלית לאזרחים ותיקים, יחידים וקבוצות, הפועלים בהתנדבות, על הישגים שיש בהם תרומה מיוחדת לזולת, לקהילה, לחברה ולמדינה.

 

הקריטריונים  לבחירת המתנדבים המצטיינים הם כדלקמן:

·                   משך תקופת הפעילות.

·                   מידת ההתמדה והמסירות .

·                 התרומה של פעולת ההתנדבות לטובת הזולת, הקהילה, החברה והמדינה.  

·                   יוזמה מקוריות וחדשנות בפעולה. 

·                   תדירות ההתנדבות.

 

ככל שמדובר בקבוצה – בנוסף, לאמות המידה הנ"ל: מספר חברי הקבוצה הפעילים, פרישה ארצית או קהילתית. 

 

המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי טפסים שנועדו לכך ב-6 עותקים למועצה הלאומית להתנדבות ת.ד.19151  תל אביב 61191, עד ליום 5.8.2012 או במסירה ביד. 

ההמלצות יכול שיוגשו ע"י המועמדים עצמם או ע"י הציבור (יחידים ו/או קבוצות).

 

את טפסי הגשת המועמדות תקנון בחירת המתנדבים ניתן לקבל:

·        במשרד לאזרחים ותיקים, טל:02-6547002  בת שבע     

·        במשרדי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל,

טל: 03-5608888 פקס: 03-5606670

·        באתר האינטרנט של המשרד לאזרחים ותיקים: www.vatikim.gov.il

·        בפורטל ההתנדבות: www.ivolunteer.org.il

 

 

המועד האחרון להגשת המועמדות יום ראשון יז באב תשע"ב 5.8.2012

 

עבור לתוכן העמוד