רפורמת משרד החינוך לאן.
הגדל

לדעת לברור את העיקר מן הטפל

  עו"ד גדעון פישר

     הרפורמה המוצגת כעת על ידי משרד החינוך, שלפיה תבוטל שיטת המיקוד לבחינות הבגרות, היא בבחינת שינוי מרענן, נכון וראוי למערכת המעוניינת למקסם את שעות החינוך העומדות לרשותה. נכון יותר כי בחינות הבגרות, אשר מטרתן, בין השאר, היא למדוד את יכולתם ואת ידיעותיהם של תלמידי מערכת החינוך, תמדודנה את אשר נלמד בפועל, להבדיל ממצב שבו חומר הלימוד אינו משקף באופן ישיר ומלא את תוכני הבחינות, וזאת תוך כדי השארת הסילבוס כעניין שהתגלה רק לקראת מועדי הבחינות.

   שיטת המיקוד שהונהגה עד כה הציבה קשיים רבים בפני המורים והתלמידים. מחד גיסא, ניסו ללמד את התלמידים את התחום הנלמד בהרחבה ולבסוף למקדם בנושא הבחינות, ומאידך גיסא מדדו את המורים, את התלמידים ואת כלל המערכת על ידי אותן בחינות שאינן משקפות כלל את החומר. אבסורד זה יצר פערים רבים ביכולתו של המורה להכין את התלמיד למבחן במקצוע הרלוונטי וכן מדידה בלתי מדויקת.

   נכון עשה משרד החינוך כשהחליט להקדים ולפרט את החומר הלימודי שהוצב כיעד ללמידה אצל התלמידים,   ומכאן גם ייגזרו בחינות הבגרות, שתותאמנה לנושאים המפורסמים כעת, טרם תחילת שנת הלימודים. הלחץ שיירד מהמערכת כולה יאפשר להקצות באופן אופטימלי משאבים לחינוך ילדינו לערכים, לחשיפתם לתרבות, לאמנות, לספורט ועוד, ולפיתוח מחשבתם ויצירתיותם. כהורים, נשמח שמשרד החינוך יגדיר גם כיצד בכוונתו לקיים את כלל מטרות  

   החינוך, המובאות בחוק חינוך ממלכתי, בבגרות תשי",1953-ג שכן הרחבת ידיעותיהם של

   התלמידים היא רק מטרה אחת, וראוי להמשיך

   ולהתאמץ כדי לממש משימות לאומיות נוספות במערכת החינוך הפורמלית. ייטב אם יגדיל ויעשה המשרד ויגדיר את המדדים הכמותיים והאיכותיים לקיום אותן מטרות מחוק החינוך הממלכתי, לא רק באמצעות מבחני בגרות עיוניים אלא אף במבחני יישום דוגמת ערכי התנדבות ותרומה לקהילה, קבלת האחר והשונה ועזרה לזולת, וזאת במהלך שנות לימודיו במוסד החינוכי של כל תלמיד.

   כיו"ר ארגון ההורים הארצי, אני רוצה לברך את משרד החינוך על מהלך נכון וצודק זה ולעודדו להשלימו באמצעות הכנסת ערכי חינוך לאזרחות טובה לשעות הבית-ספריות ועל ידי כך להשלים את הרפורמות המתרגשות עלינו. מחויבותנו כארגון ההורים להמשיך לתמוך בשיפור המערכת ולצעוד יד ביד עם העומדים בראשה, ובד בבד להמשיך להשפיע, לנתב ולהכווין בדרך הנכונה, וזאת מתחושת האחריות הבסיסית המוטלת עלינו כמחנכי דור העתיד.

   ארגון ההורים הארצי יביע את עמדתו לפני מקבלי ההחלטות במשרד החינוך בכלל, ויו"ר המזכירות הפדגוגית פרופ' עפרה מייזלס בפרט, בתום שנת הפיילוט הראשונה, כדי להביא מתוך הרשמים שלנו, כהורים, את התייחסותנו לרפורמה, כדי לוודא המשך השתפרות מתמדת.

   הכותב הוא יו"ר ארגון ההורים הארצי של מערכת החינוך בישראל  באדיבות ישראל היום

 http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODE/Israel/Default.aspx?pageno=1

עבור לתוכן העמוד