עדכון נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה לארגוני המגזר השלישי
הגדל

 > עדכון נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה לארגוני המגזר השלישי

 > בחודשים האחרונים שקד צוות משותף של הממשלה, המגזר השלישי והפילנתרופיה, על הגעה להסכמות בנוגע לנוהל שר האוצר החדש בנושא תמיכות אשר התפרסם בינואר 2013.

> הצוות הבין מגזרי כונס לשם ניהול דיאלוג ביוזמת מנכ"ל משרד ראש הממשלה מר הראל לוקר, בעקבות פניית יושבי ראש השולחן העגול הממשקי מטעם המגזר העסקי והשלישי.

> הצוות פעל בראשות היועץ המשפטי של משרד האוצר ובהשתתפות סגן החשבת הכללית, נציגי אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, נציג המשנה ליועץ המשפטי במשרד המשפטים, נציג משרד החינוך, וכן נציגי השולחן העגול הממשקי מן המגזר העסקי והשלישי ונציגי מנהיגות אזרחית.

 > אתמול, אישר שר האוצר את ההמלצות שגובשו על ידי הצוות להתאמות בנוהל התמיכות, ובכך למעשה נתן אישור לגיבושו של נוהל מעודכן שיופץ להערות הציבור.

 > תהליך הדיון בנוהל התמיכות שב והוכיח את חשיבות קיומו של ערוץ הידברות והיוועצות בין מגזרי, המאפשר שיח והגעה להבנות ופתרונות.

 > נוסח ההתאמות שיבוצעו בנוהל התמיכות, כפי שהתפרסם על ידי משרד האוצר, מצורף בזאת כנספח למייל זה.

 לפרטים נוספים כנס לנוהל  תמיכות

 

עבור לתוכן העמוד