ברמת השרון עושים טוב מסביב לשעון

25/03/2017
ביום שלישי הקרוב (28.3.17) יצוין ברמת השרון ובכל רחבי הארץ "יום המעשים הטובים". לקראת היום שמוקדש כולו להתנדבות ולעשיית טוב "קול ברמה" מביא סקירה של מסגרות ההתנדבות הפועלות בעיר לאורך כל השנה. 

מרכז ההתנדבות העירוני פועל ברמת השרון תחת רשת מגוונים, בשיתוף עם אגף הרווחה והקהילה – עיריית רמת השרון. המרכז יוזם ומפעיל תכניות התנדבות שונות ומגוונות, מגייס, מכשיר ומשלב מתנדבים בארגונים ובפרויקטים שונים בעיר.

מפעל ההתנדבות הבוגרת ברמת השרון מונה כ-2,000 מתנדבים (40%) ומתנדבות (60%). 17% מהמתנדבים הם בגילאי 21 עד 40, 26% מהמתנדבים בגילאי 41 עד 60, ו- 57% מתוך כלל המתנדבים הם מגיל 61 ומעלה.
47 ארגוני ההתנדבות והארגונים המפעילים מתנדבים בעיר, אחראים למעל 250,0000 שעות התנדבות ישירות בשנה בתחומים שונים, המשפיעים באופן יום יומי על תושבי העיר. 

פעילות המתנדבים משפיעה על היישוב בתחומים הבאים:

- חינוך ותגבור לימודי מגן ועד בגרות: עשרות תלמידים בגילאים שונים זוכים לאלפי שעות תגבור לימודי ממתנדבים ומשפרים את רמת ההישגים הלימודיים ביישוב, כמו גם, ולא פחות חשוב, מחברים בין תושבים ותיקים לילדים ונוער, כך שכולם יוצאים נשכרים. דוגמה לפרויקטים המופעלים בעיר על ידי המרכז: "זהב בגן" בשיתוף עם הרשות למניעת אלימות ואגף החינוך בעיר, "של"מ בחינוך" בשיתוף עם תנועת של"מ, החברה למתנ"סים ואגף החינוך בעיר.

- רווחה, הגיל השלישי ואוכלוסיות מיוחדות: שיתוף פעולה מיוחד עם אגף הרווחה בפיתוח פרויקטים, גיוס מתנדבים והשמתם תוך כדי מתן מענה מיידי לצורכי המחלקה ולקוחותיה. תכניות מיוחדות עם ולמען הגיל השלישי, יצירת מקומות התנדבות מתאימים בשיתוף פעולה עם מחלקות העירייה ומתן מענה על ידי מתנדבים בסיוע, ליווי ותמיכה בקשישים.
אוכלוסיות מיוחדות – שיתוף פעולה וסיוע בגיוס משאבים לארגונים, שתחום עיסוקם אוכלוסיות מיוחדות כמו אקי"ם, אנוש, כפר עופרים, קבוצת השווים, תחושון, הלביאות ועוד.

- ביטחון שיטור וחירום: מערך הביטחון, השיטור והחירום ברמת השרון, מכפיל ומשלש את היקף כוח האדם הסדיר ביישוב בתחומים אלה, מגדיל במאות אחוזים את רמת הנוכחות של כוחות שיטור ואכיפה, מסייע באירועים מורכבים ומרובי משתתפים ביישוב ומגביר את תחושת הביטחון של התושבים.

- קיימות ואיכות סביבה: קבוצת מתנדבים הפועלים למען איכות הסביבה בכלל ובעיקר ליצירת סביבת חיים ירוקה ואיכותית ברמת השרון, כשהתושבים שותפים פעילים בעיצובה ויישומה של תוכנית לשמירה על איכות הסביבה תוך מחויבות לשיפור תמידי. בין הפעילויות שהמתנדבים לקחו בהן חלק: הסברה בנושא הפרדת אשפה במקור בשני רובעים בעיר, צמצום השימוש בשקיות, מבצעי ניקיון, הסברה כללית בצהרונים, בחנויות ובמרכולים, הסרת מודעות שלא כחוק, קיום פעילות הסברה מיוחדת בימי שיא ועוד.
פורום השולחן העגולבמרכז ההתנדבות העירוני פועל פורום שולחן עגול- פורום יושבי ראש ארגוני המתנדבים. במסגרת הפורום, יזם מרכז ההתנדבות העירוני תהליך פיתוח קהילתי, אשר מטרתו לחזק את מערך ההתנדבות ברמת השרון. במסגרת התהליך חברי הפורום ניסחו חזון ובסיועם של מתנדבים התקיים סקר בקרב 400 מתושבי העיר.

מהסקר עלה כי הגורמים המניעים להתנדבות בקרב תושבים הם עניין, סיפוק ואפקטיביות; יש צורך לחבר צעירים למפעל ההתנדבות העירוני על מנת ליצור קיימות והמשכיות; ברמת השרון פוטנציאל התנדבות ומעורבות רחב יותר, על אף שהיקף ההתנדבות גדול; נדרשת הנגשה של מקומות התנדבות לתושבים, ניהול והשמה יעילה של מתנדבים.

בימים אלה ממש אושרה תכנית עבודה במסגרתה יושק מיזם מיוחד, שישלב במערך ההתנדבותי למשך שנתיים 8-10 סטודנטים מלגאים, שיסייעו בפעילות להגברת המודעות והמעורבות של סטודנטים בני העיר ובחיזוק הזיקה והשייכות של צעירי רמת השרון. 

להצטרפות למעגל ההתנדבות בעיר: המרכז העירוני להתנדבות 03-7600109, מייל- hitnadvout@migvanim.com


עבור לתוכן העמוד