רוצים לשלב מתנדבים עם מוגבלות? הגעתם למקום הנכון!

משרדי הממשלה המקדמים את הנושא (משרד החינוך ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים) בשיתוף עם ג'וינט אשלים, אלווין ישראל, הרשת להתנדבות ישראלית והמרכז לשלטון מקומי חברו יחדיו וייסדו את תכנית לשם שינוי במטרה להבנות תשתיות, לפתח ידע וכלים יישומיים ולמסד יוזמות הפועלות בשטח על מנת להפיץ ולהרחיב את מעגלי הפעולה וההשפעה.
גם לאחר סיום תקופת הפיילוט ממשיכים הגורמים השונים לקדם את הנושא ביחד ולחוד, ובעיקר-
משרד החינוך ממשיך להפעיל את התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית בקרב תלמידים עם מוגבלות על פי מסמך ההתאמות שנכתב בשותפות של מנהל חברה ונוער והאגף לחינוך מיוחד
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ממשיך לקדם התנדבות של אוכלוסיות רווחה מגוונות ובהן אוכלוסיות עם מוגבלות באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים
הרשת להתנדבות ישראלית הוקמה לאחרונה והיא שמה לה למטרה לקדם התנדבות של אוכלוסיות מודרות
גופים אלה ממשיכים לעשות שימוש בחומרים שפותחו במסגרת תכנית לשם שינוי ולהוות כתובת עבור בעלי העניין.
לאתר ולהורדת המדריך: http://www.leshemshinui.org/
עבור לתוכן העמוד